Què és la Mediació?

La mediació és una estratègia per solucionar conflictes, però, sobretot, una estratègia educativa per difondre una cultura de pau basada en el diàleg, el respecte mutu i la recerca de solucions consensuades als conflictes.


Cal destacar que la mediació és sempre una forma voluntària, confidencial, pacífica i creativa de resoldre conflictes.
Aquests són els passos de la mediació:

  • Tenim un conflicte
  • Trobem-nos i parlem-ne
  • Definim junts la situació
  • Fem propostes en la direcció "tu guanyes/jo guanyo"
  • Posem-nos d'acord per continuar convivint

El mediador no jutja, no dóna consells, ni pren decisions. Les persones protagonistes del conflicte decideixen per ells mateixos la manera de restablir la bona convivència.


AQUÍ TENIU UN VÍDEO QUE US POT ACLARIR ALGUNS DUBTES: